Kicki Waller-möten

Blogg

2023

Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond har sedan 1990, med uppehåll under pandemin 2020 och 2021, anordnat årliga möten i Åre. I år hölls mötet 20-22 mars och totalt deltog 53 personer i mötet. Intressanta och aktuella ämnen om bröstcancer diskuterades och varvades med fin skidåkning och trevliga middagar. Årets möte hade följande teman:                                                                          Molekylär … Läs mer

2022

Efter att Kicki Wallers bröstcancersymposium varit inställt under 2020 och 2021 på grund av COVID-19 pandemin var det extra kul att kunna ses live i Åre. Mötet inleddes med avtackning av tidigare ordförande Catharina Ihre Lundgren och programansvarig Irma Fredriksson och presentation av ny ordförande Helena Ikonomidis-Sackey och programansvarig Jana de Boniface. Årets möte var … Läs mer

2019

Årets högtidsföreläsare hölls av professor Heikki Joenssu, från onkologkliniken i Helsingfors. Han gav en uppdatering om behandling av Her2-positiv tidig bröstcancer 2019 och i framtiden. Anti Her-2 behandling har revolutionerat prognosen för kvinnor med tidig Her2-positiv bröstcancer och förbättrat den sjukdomsfria överlevnaden med 40 %. Resultat från flera olika studier presenterades och diskuterades. Efter denna presentation … Läs mer

2018

För 26:e året i rad, anordnades Kicki Waller-dagarna i Åre Årets högtidsföreläsare var Bella Kaufman, från Israel. Hon presenterade delar av sitt arbete om BRCA muterade kvinnor. BRCA1/2 (and beyond) associated breast cancer, var namnet på hennes föreläsning. Bella Kaufman gav en heltäckande föreläsning om alla tänkbara aspekter av mutationsassocierad bröstcancer. Olika synpunkter togs upp … Läs mer

2017

Den 24:e – 26:e april anordnades, för 25:e året i rad, Kicki Waller-dagarna i Åre. Mötet tillägnades Marianne Pagmar, en av grundarna till Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond. Marianne Pagmar avled den 30:e december 2016, i samma sjukdom som hon under lång tid ägnat sig åt att bekämpa. Se Jörgen Nordenström berätta mer här. Ett tema under dagarna … Läs mer

2016

Högtidsföreläsningen vid årets Kicki Waller-möte var Optimizing Adjuvant Radiothearpy in Breast Cancer – with a special focus on nodal irradiation, som hölls av professor Harry Bartelink.  Under temat motion och bröstcancer presenterade  Åke Berglund och Karin Nordin data kring huruvida motion har en positiv inverkan för prognosen hos kvinnor med bröstcancer.  Det nyligen införda standardiserade vårdförloppet vid bröstcancer diskuterades … Läs mer

2015

Ett tema under mötet 2015 var ojämlikheten i bröstcancervården. Henrik Lindman, Onkologiska kliniken, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala, redogjorde för hur väntetiden för operation varierar kraftigt i landet. Jonas Bergh, RAH, Karolinska Universitetssjukhuset, berättade om skillnader i användningen av trastuzumab i olika regioner, som var påfallande under åren 2006-2012, men som har blivit mer jämlik under 2013. … Läs mer

2014

Ett ämnesområde under mötet var livskvaliteten och psykosociala aspekter hos bröstcancerpatienter. Helena Sackey, bröstkirurg vid Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Institutet, Solna, presenterade sin avhandling, vars första del handlar om livskvalitet, kroppsuppfattning, ångest och depression hos patienter med duktal cancer in situ. Studien omfattade 162 kvinnor och visade att kvinnorna i genomsnitt hade god livskvalitet, … Läs mer

2013

Ett ämne under årsdagarna 2013 var män med bröstcancer. Årets patientdeltagare var Hans von Schreeb, som berättade sin historia om att vara man och drabbas av bröstcancer. I Sverige får färre än 50 män årligen bröstcancer, vilket gör att medpatienterna är få. Cecilia Nilsson, onkolog vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, presenterade sin avhandling om manlig bröstcancer. … Läs mer

2012

Årets möte var det tjugonde i ordningen och många av Kicki Wallers vänner och släktingar deltog. Kommer mammografiscreening finnas kvar om 20 år? var titeln på symposiet som hölls av Per Hall, Miljömedicin, Karolinska institutet, Solna, Lars Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen och Lennart Nyström, statistiker, folkhälsa och medicin, Umeå universitet. Det regionala screeningprogrammet startade upp … Läs mer