Kicki Waller-möten

2013

Ett ämne under årsdagarna 2013 var män med bröstcancer.

Årets patientdeltagare var Hans von Schreeb, som berättade sin historia om att vara man och drabbas av bröstcancer. I Sverige får färre än 50 män årligen bröstcancer, vilket gör att medpatienterna är få.

Cecilia Nilsson, onkolog vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, presenterade sin avhandling om manlig bröstcancer. I studien följdes 99 män med bröstcancer i Uppsala- och Västeråsregionen under 15 år.

Männen jämfördes med en grupp kvinnor med liknande tumörstatus och som hade fått likvärdig behandling.

Fem år efter att cancern upptäcktes levde 55 procent av kvinnorna, men bara 41 procent av männen. Kvinnors längre levnadstid togs med i beräkningen, men kunde inte förklara skillnaden i överlevnad.

Forskargruppen försöker nu hitta förklaringar till varför prognosen är så mycket sämre för män än för kvinnor.

Vid granskning av tumörerna såg man att vissa kromosomförändringar är vanligare hos män än hos kvinnor.