Kicki Waller-möten

2016

Högtidsföreläsningen vid årets Kicki Waller-möte var Optimizing Adjuvant Radiothearpy in Breast Cancer – with a special focus on nodal irradiation, som hölls av professor Harry Bartelink. 

Under temat motion och bröstcancer presenterade  Åke Berglund och Karin Nordin data kring huruvida motion har en positiv inverkan för prognosen hos kvinnor med bröstcancer. 

Det nyligen införda standardiserade vårdförloppet vid bröstcancer diskuterades och Helena Brändström från Regional Cancer Centrum, Yvonne Brandberg, Jan Frisell och Henrik Lindman svarade på frågor om evidens för värdet av kortare vårdtider. 

De regionala skillnaderna ifråga om hur mycket och hur ofta strålbehandling ges diskuterades och Henrik Lindman redogjorde utifrån registerdata för hur det ser ut. 

Vid detta möte deltog även representanter från Försäkringskassan i en diskussion om skillnader i sjukskrivningsmönstret hos bröstcancerpatienter, samt möjligheten att sjukskriva patienter enstaka dagar utan karensdag.