Kicki Waller-möten

2011

Årets patientföreläsare var Ann Sköld Nilsson, som har skrivit Bröstcancerboken – från besked till färdig behandling. Hon berättade om sina upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer, sin behandling och möten med läkare och sjuksköterskor.

Hedersföreläsare var Therese Sörli, forskare från avdelning for genetik, Institutt for kreftforskning, Oslos universitetssykehus HF, Radiumhospital.

Hennes föreläsning Molekylära subtyper av bröstcancer. Biologisk karakterisering och klinisk behandling handlade om de fem olika grupper av brösttumörer som har identifierats.

Grupperna skiljer sig åt avseende total överlevnad och återfall. Förhoppningen är att molekylär klassificering ska kunna leda till förbättring av bröstcancerterapi och prognos.