Kicki Waller-möten

2012

Årets möte var det tjugonde i ordningen och många av Kicki Wallers vänner och släktingar deltog.

Kommer mammografiscreening finnas kvar om 20 år? var titeln på symposiet som hölls av Per Hall, Miljömedicin, Karolinska institutet, Solna, Lars Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen och Lennart Nyström, statistiker, folkhälsa och medicin, Umeå universitet.

Det regionala screeningprogrammet startade upp under slutet av 1980-talet, på initiativ av kirurger och onkologer.

Per Hall ansåg att mammografiscreeningen kommer att finnas kvar, men gå mot mer individuella bedömningar för att öka effektiviteten. Utifrån livsstilsrelaterade och genetiska faktorer, och genom att se hur pass täta brösten är kan man identifiera högriskgrupper för bröstcancer.

En historisk tillbakablick på dödligheten i bröstcancer i områden med respektive utan screening, berättade Lennart Nyström om. Han redogjorde för den data som finns och konstaterade att det tyvärr fortfarande inte finns en utvärdering av den totala effekten av screeningprogrammen.