"Inte en enda patient
ska behöva gå igenom
det jag gjorde"

Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond

Stiftelsen grundades 1989 och har som mål att förbättra vården för patienter som drabbats av bröstcancer. Den enskilda patientens perspektiv står i centrum.