Kicki Waller-möten

2010

Bröstcancerstamceller – myt eller verklighet? 

Så hette en av årets föreläsningar, som hölls av Johan Hartman, läkare och forskare på Cancer Centrum Karolinska, Karolinska Institutet.

Han berättade om de obesvarade frågorna kring cancer; hur och varför uppkommer cancer och varför kan vissa cancerceller utveckla behandlingsresistens?

Många frågor skulle kunna förklaras med cancerstamscellshypotesen, som innebär att den invasiva cancer uppkommer genom mutationer i en normal stamcell.

Inom bröstcancerforskningen bygger stamcellshypotesen på experimentella bevis, men den skulle kunna ge svar på många onkologiska och tumörbiologiska frågor.

En annan föreläsning hölls av Henrik Lindman, som diskuterade för- och nackdelar med att leta efter fjärrmetastaser vid en primärdiagnos av bröstcancer.

Slutsatsen var att symptomfria kvinnor, som hade genomgått operation, inte behövde följas upp med röntgenundersökningar.