Kicki Waller-möten

2019

Årets högtidsföreläsare hölls av professor Heikki Joenssufrån onkologkliniken i Helsingfors. Han gav en uppdatering om behandling av Her2-positiv tidig bröstcancer 2019 och i framtiden. Anti Her-2 behandling har revolutionerat prognosen för kvinnor med tidig Her2-positiv bröstcancer och förbättrat den sjukdomsfria överlevnaden med 40 %. Resultat från flera olika studier presenterades och diskuterades. Efter denna presentation spekulerade Professor Jonas Bergh om immunterapin vid Her2-positiv bröstcancer och även han gick igenom flera olika studiers resultat utifrån hur de olika terapierna kombinerades.

Malin Backman presenterade  resultatet i sin avhandling om de positiva hälsoeffekter träning har på både muskelstyrka, kondition och minskad fatigue samt förbättrad livskvalitet hos personer med bröstcancer under pågående cytostatikabehandling.

Andra exempel på ämnen som diskuterades var att trenden vid kirurgi är att bevara fler bröst, dvs göra mer sektorresektion och med olika onkoplastiskkirurgiska metoder kunna omforma och bevara bröstet trots att förhållandevis stor volym tas bort.

Detta är ett axplock av ämnen som presenterades, för mer detaljer rekommenderas varmt att man läser referatet i  tidningen Onkologi I Sverige nr 4 2019 författad av  bröstkirurg Hanna Fredholm Karolinska Universitetssjukhuset och Onkolog Anne Andersson, Norrlands Universitetssjukhus, länk nedan

PDF: Onkologi i Sverige 4 2019 – Kicki Waller 1
Artikel på webben: Klicka här ››

PDF: Onkologi i Sverige 4 2019 – Kicki Waller 2
Artikel på webben: Klicka här ››