Kicki Waller-möten

2015

Ett tema under mötet 2015 var ojämlikheten i bröstcancervården.

Henrik Lindman, Onkologiska kliniken, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala, redogjorde för hur väntetiden för operation varierar kraftigt i landet.

Jonas Bergh, RAH, Karolinska Universitetssjukhuset, berättade om skillnader i användningen av trastuzumab i olika regioner, som var påfallande under åren 2006-2012, men som har blivit mer jämlik under 2013.

Hedersföreläsare detta år var Sir Richard Peto, professor, Oxford University. Han och hans grupp, Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group, har gjort sammanställningar av alla större, randomiserade studier om adjuvant bröstcancerbehandling, som publiceras i Lancet.

Under föreläsningen presenterade Richard Peto data från den senaste sammanställningen.