Kicki Waller-möten

2018

För 26:e året i rad, anordnades Kicki Waller-dagarna i Åre

Årets högtidsföreläsare var Bella Kaufman, från Israel. Hon presenterade delar av sitt arbete om BRCA muterade kvinnor. BRCA1/2 (and beyond) associated breast cancer, var namnet på hennes föreläsning.

Bella Kaufman gav en heltäckande föreläsning om alla tänkbara aspekter av mutationsassocierad bröstcancer. Olika synpunkter togs upp av föreläsarna avseende den onkologiska behandlingen såsom biverkningar av cytostatika, förlängd endokrinbehandling samt GnRH-analog, när och till vem ? Andra exempel på ämnen som diskuterades var ärftlig bröstcancer och genexpressionsanalyser, samt betydelsen av multifokalitet som prognostisk markör och huruvida det skulle förklara den sämre prognosen för kvinnor som på grund av multifokalitet behövt genomgå mastektomi. Detta är ett axplock av ämnen som presenterades, för mer detaljer rekommenderas varmt att  läsa artikeln i Onkologi Sverige skriven av Elisabet Lidbrink och Hanna Fredholm.