Kicki Waller-möten

2023

Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond har sedan 1990, med uppehåll under pandemin 2020 och 2021, anordnat årliga möten i Åre. I år hölls mötet 20-22 mars och totalt deltog 53 personer i mötet. Intressanta och aktuella ämnen om bröstcancer diskuterades och varvades med fin skidåkning och trevliga middagar.

Årets möte hade följande teman:                                                                          Molekylär patologi, Långtidsbiverkningar efter bröstcancerbehandling, Ductal cancer in situ-uppdatering av kunskapsläget, Screeningen- vart är den på väg? Antikroppar och konjugat.

Professor Thorsten Kühn från Tyskland höll årets hedersföreläsning ”De-eskalering av kirurgi efter neoadjuvant behandling”. En mycket uppskattad föreläsning och ett högaktuellt ämne.

Årets patientberättelse var väldigt gripande och gav oss en inblick i hur svår neuralgisk värk man kan få efter kemoterapi.

Bröstcancerförbundet redogjorde för sin rapport om individanpassad screening.

Vi tackar alla föreläsare och deltagare för ett mycket givande möte och ser fram emot nästa möte i Åre 15-17 april.

/Styrelsen för Stiftelsen Kicki Wallers minnesfond