Tack för alla bidrag

Bild av Isak Fransson: https://www.pexels.com/sv-se/foto/kall-sno-landskap-natur-2026621/

Vi vill tacka alla organisationer, företag och privatpersoner som bidrar till Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond, bland annat BCF och Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse som har gett generösa bidrag. Åres döttrar, ett lokalt nätverk av företagare, lämnar regelbundna bidrag till stiftelsen. Privatpersoner i Åre har lånat ut husrum till deltagare vid Kicki Waller-möten under åren.