Kicki Waller-möten

2017

Den 24:e – 26:e april anordnades, för 25:e året i rad, Kicki Waller-dagarna i Åre.

Mötet tillägnades Marianne Pagmar, en av grundarna till Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond. Marianne Pagmar avled den 30:e december 2016, i samma sjukdom som hon under lång tid ägnat sig åt att bekämpa. Se Jörgen Nordenström berätta mer här.

Ett tema under dagarna var fertilitet, graviditet och bröstcancer. En ny studie om kvinnor som gör avbrott i hormonbehandlingen, skaffar barn, ammar och återupptar behandlingen ska omfatta 500 kvinnor mellan 18 och 42 år. Elisabet Lidbrink, överläkare och bröstonkolog samt Hanna Fredholm, bröstkirurg redogör för mötet i Onkologi i Sverige.