Kallelse till Styrelsemöte Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond 2018-10-23

Kallade: Catharina Ihre (ordförande), Jörgen Nordenström, Irma Fredriksson, Jan Frisell, Eva Qviberg, Inger Tolstoy, Henrik Lindman, Malin Backman (sekreterare)
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna P9:03
Tid: tisdag den 23 oktober, kl 17.00 till ca 18.30

§ 1  Mötets öppnande

§ 2 Val av justeringsman

§ 3 Ekonomin

§ 4 Minnesanteckningar från 2018-09-04

§ 5  Åre-dagarna, 1–3 april, 2019

 • preliminära programmet – status!
 • hedersföreläsare samt övriga föreläsare – tillfrågade!
 • arbetsfördelningen
 • konferenslokalen bokad – boka fika fm och em!
 • boendet – FRESK övre (ca 8-10 platser), FRESK nedre (ca 8 platser),
  Thomassongården – hur många platser? CIL lgh (hur många inkl CIL?), EQ lgh (4 inkl EQ), JN lgh (2 inkl JN). Ytterligare boende????
 • Hur många skall bjudas in till mötet?
 • sociala programmet – middag måndag kväll Capio? tisdag kväll?

§ 6 Hållpunkter inför mötet 2019

 • ansökan om nya medel
 • kontakt med BRO
 • arbetsfördelning
 • INBJUDAN TILL DELTAGARNA – skickas via mail snarast med länk till Hemsidan för anmälan, hämta hem dokument mm inför mötet!

§ 7 Status Hemsidan????

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa möte
Tacksam för meddelande snarast till Wiveca om du inte kan deltaga.
E-mail: viveca.aberg@ki.se    
Varmt välkomna!